MEME BİYOPSİSİ

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Meme Biyopsisi

Meme biyopsisi meme hücrelerinden veya dokusundan numune alma ya da tüm kitleyi memeden çıkarma operasyonudur. Memeden alınan numune daha sonra patologlar tarafından laboratuvar ortamında incelenir. Böylece alınan örnekler üzerindeki inceleme ile hastalık belirtileri kontrol edilir. Meme biyopsisinde alınan hücrelerin kanserli olup olmadığı incelenir. Kanserin varlığını gösteren tek yol meme biyopsisi ile alınan numunelerin incelenmesidir.

Bu işlem hastane ortamında veya muayenehane ortamında günübirlik olarak yapılabilir. Tüm meme biyopsisi yöntemlerinde süre yaklaşık olarak 10-15 dakikadır. Hasta meme biyopsisi sonrasında aynı gün evine gidebilir. Meme biyopsisi yapılırken lokal anestezi kullanılır. Lokal anestezi sayesinde işlem sırasında acı hissedilmez. Cerrahi biyopsi işlemlerinde ise hasta tamamen uyutulur genel anestezi verilir.  

Meme biyopsisi daha önce sadece sağlıklı doku ile kanserli dokulaın birbirinden ayrılması amacıyla kullanılmaktaydı. Fakat günümüzde, biyopsi ile kanserli hücrelerin genetik yapısı ve biyolojisi ortaya konularak tümörün büyüme hızı, diğer organlara yayılma (metastaz) ihtimali ve hangi tür tedavinin (kemoterapi, radyoterapi vs) etkili olacağı, hatta hangi tür ilaçların daha etkili olacağı tahmin edilebilmektedir.

İnce İğne Biyopsisi

Sadece bir kaç dakika süren ince iğne aspirasyon biyopsisi basit bir operasyondur. Bu işlem sırasında ince bir iğne meme dokularına sokularak içeriden sıvı ve hücre örneği alınır. Kist dediğimiz, içi sıvı dolu lezyonlarda, sıvıyı boşatlmak ve örnek almak için kullanılır. Normalde kanser şüphesi bulunan memedeki kitlelerden örnek alınması için bu yönteme başvurulmaz.

Kalın İğne Biyopsisi (Trucut)

Meme dokusunda örnek alma yöntemlerinden bir diğeri de kalın iğne biyopsisidir. Bu yöntem ile alınan örnek yaklaşık pirinç tanesi büyüklüğünde olur. Lokal anestezi uygulandıktan sonra ultrason eşliğinde yapılan ağrısız bir yöntemdir. Meme biyopsisi birkaç dakika içinde tamamlanır. Hasta işlemden sonra bir süre gözlemlendikten sonra yolcu edilir. Tanı değeri çok yüksek olan meme biyopsisi hasta açısından son derece rahattır. Meme biyopsisi yapılan yerde hafif morarma olabilir. Ancak bu durum uzun sürmez. 

Vakumlu Biyopsi

Vakum cihazına bağlı bir sonda yardımıyla meme önce belirli bir açıda sabitlendikten sonra memeden örnek alınır. Bu yöntemde memede açılan küçük kesi cerrahi biyopsideki kesiden çok daha küçük olur. Bu operasyon sonrasında çok küçük bir yara izi kalır, dikiş gerekmez.

Cerrahi Biyopsi

Cerrahi biyopsi şüpheli kitlenin bir kısmı veya tamamının meme dokusundan çıkarılması işlemidir. Alınan parçalar üzerinde laboratuvar ortamında patoloji uzmanları tarafından yapılan inceleme ile kitlenin kanserli olup olmadığı araştırılır. İğne biyopsisi yapılmasına rağmen tatmin edici sonuç alınamadığı zamanlarda cerrahi biyopsiye başvurulur. 

DEĞERLENDİR
TOPLAM 1 OY
DR. RENGİN TÜRKGÜLER CEVAPLIYOR
SORU SOR
Dr. Rengin TürkgülerDr. Rengin TÜRKGÜLERGirişimsel Radyoloji Uzmanı
0312 224 13140532 385 3193
gtag('set', {'user_id': 'UA-59849205-3'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın. ga('set', 'userId', 'UA-59849205-3'); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın. name="p:domain_verify" content=284e8b96abae174cceecda1a8d2f6fa7/>