AYRINTILI ULTRASON

GEBE SAĞLIĞI

Ayrıntılı Ultrason Nedir?

Ayrıntılı ultrason muayenesi, gebeliğin takibi sırasında yapılan ultrason tetkiklerinden farklı olarak, olabildiğince ayrıntılı şekilde yapılan ve bebeğin tüm organlarının incelendiği bir tetkiktir.

Ayrıntılı Ultrason

Ayrıntılı Gebe Ultrasonu Ankara

Ayrıntılu gebe ultrasonu Ankara, anne karnındaki bebeğin genetik ve enfeksiyöz anomalilerinin, gelişimsel problemlerinin tespiti için yapılan sonografik değerlendirmedir. Konusunda deneyimli Radyoloji Uzmanları tarafından uygulanan bir tetkik işlemidir. Detaylı ultrason olarak da ifade edilir.

Ayrıntılı gebe ultrasonu anne karnındaki bebeğin organlarının büyük ölçüde gelişimini tamamlandığı, amniyotik sıvının oldukça fazla olması sebebiyle görünürlüğün arttığı ve bebeğin organlarının nispeten daha ayrıntılı şekilde izlenebilirliğini sağlar.

Ayrıntılı Ultrason Ne zaman Yapılır?

Ayrıntılı ultrason gebeliğin 11-13. haftalarında yapılır. Bu ultrason tetkikinde bebeğin genel görünümü, ense kalınlığı, ilk kalp değerlendirmesi yapılır. Bebeğin organlarının gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, amniyotik sıvının nispeten fazla olması itibarıyla görünebilirliğinin arttığı bu dönemde bebeğin organların nispeten daha detaylı şekilde görülebildiği mümkün olur. Gebeliğin 18 ila 22. haftaları içinde de daha ayrıntılı bir inceleme yapılmaktadır.

Ayrıntılı Ultrason Gebeliğin Hangi Döneminde Yapılır?

 • 11-13. Haftası (tüm gebelerde),
 • 18.-23 haftaları (tüm gebelerde),
 • 24. hafta ve sonrası (yüksek riskli gebeliklerde).

Ayrıntılı ultrason, riskli gebelikler, doğumsal sakatlık ve hastalıklar konusunda uzman bir radyoloji uzmanı tarafından yapılır.

Ultrason işlemi size ve bebeğinize zarar vermez. Gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

Ayrıntılı Gebe Ultrasonunda Nelere Bakılır?

Ayrıntılı gebe ultrasonunda, anne vücudunda meydana gelmiş bütün değişiklikler, yani fetüs (bebek) plasenta (bebeğin eşi) umblikal kord (bebek kordonu) serviks (doğum kanalı) açıklığı tamamıyla gözden geçirilir.

Ultrason ile izlenebilecek bütün organlar dikkatli bir biçimde incelenerek bebeğin ve gebeliğin sağlık durumu konusu için ayrıntılı bilgi sağlanır. Yani ayrıntılı gebelik ultrasonu ile sadece bebeğe ait olan yapılar değil, anneye ait yapılar da değerlendirilir.

Ayrıntılı gebe ultrasonu yapılırken anne ya da bebek zarar görmez!

Ayrıntılı gebe ultrasonu incelemesinde tecrübeli olan ve son teknolojiye sahip gelişmiş cihazları kullanan uzmanlar bile doğumsal kusurların %70-80’ini ancak tespit edebilir. Fakat bazı doğumsal anomaliler ultrasonografide görülemeyen veya çok zor görülen belirtiler verir; bu belirtilerin bazıları da ilk izleri doğum sonrası erken veya geç dönemde ortaya çıkar.

4 boyutlu (4d) ultrason ayrıntılı gebe ultrasonu değildir. Daha çok anne ve babanın bebeğin neye benzediğini görmesini sağlayamaya yönelik olarak yapılır. Hem annenin hem bebeğin sağlığı için çok önemli olan ultrason incelemesi gebeliğin belirli haftalarında yapılır. Yapılan inceleme gebelik ve bebek hakkında çok bilgi verir. Ultrasonografi cihazları bu konuda çok yararlı olmaktadır.

Anne karnında bulunan bebeğin gelişimi sırasında yapılan ayrıntılı ultrason ile bebekte var olabilecek bir anomalinin tespiti ve muhtemel riskler analiz edilir. Ultrason incelemesi sırasında tespit edilecek bir hastalığın erken teşhisi yapılacak tedavinin de erken şekilde planlanmasını sağlayacaktır.

Gebeliğin ilerleyen haftalarında ise bebeğin ve annenin sağlığı açısından değerlendirmelere devam edilir ve bebeğin kan dolaşımının değerlendirilmesi yapılır. Bu incelemeler sırasında normal bir doğumun şartlarının oluşup oluşmadığı ve bebeğin doğum pozisyonuna geçişi değerlendirilir.

İlk Üç Ay Erken Gebelik Ultrasonografisi

Anne gebeliğin başlaması ve bebeğin rahime yerleşmesinden sonra belirli haftalarda değerlendirme yapılması, özellikle bazı hususların tespiti amacı ile yapılmaktadır. Bu tetkik bebeğe ve anneye zarar veren bir değerlendirme değildir. Tetkik sonucunda hazırlanan raporda aşağıdaki bilgilere yer verilir;

 • İç veya dış gebelik ayrımının olup olmadığının değerlendirilmesi,
 • Gebelik kesesinin durumu, sayısı ve yerleşim yeri,
 • Gebelik kesesindeki gelişimin durumu,
 • Anne karnındaki bebeğin kalp atış hızı ve ritmi,
 • İkiz gebeliklerde, ikizlerin eşlerinin tek veya ayrı olduğunun değerlendirilmesi,
 • Rahim ağzının (serviks) incelenmesi,
 • Gebelik kesesi ile ilişkili kanama olup olmadığı.

11-13 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografisi

Anne karnında bulunan bebeğin ayrıntılı ilk incelemesi 11-13. hafta arasında yapılır. Bu ultrason tetkiki bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografidir. İşlem transvajinal ultrason ile veya karından yapılır.

Ayrıntılı ultrason incelemesinin ilk aşaması kabul edilen bu tetkikte bebeğiniz hakkında aşağıdaki bilgilere ulaşılır;

 • Fetüsün gelişim haftası,
 • Fetüsün eşinin yerleşim yeri,
 • Fetüsün suyunun miktarı,
 • Fetüsün ense saydamlığının ve kalınlığının ölçülmesi,
 • Fetüsün burun kemiğinin incelenmesi,
 • Fetüsün kalp yapısı ile ilgili asıl bulgular,
 • Fetüsün diğer gelişim bölgeleri olan beyin, bağırsaklar, böbrekler, mide, karın duvarı, mesane, omurga, el ve ayaklar hakkında ilk ve önemli bilgiler,
 • Fetüsün özel damar yapılarının renkli doppler ile incelenmesi,
 • Rahim ağzının (serviks) incelenmesi.

Ayrıntılı ultrason sonrasında yukarıda sayılan konuları içeren bir rapor hazırlanarak halinde size sunulur.

11-13. hafta incelemesi bebeğe yapılan ilk detaylı ultrasonografi işlemidir. Bu yol ile bebeğiniz hakkında hem genetik hem de gözle görülür sakatlık ihtimalinin ilk incelemesi gerçekleştirilmiş olur. Radyoloji uzmanları tarafından 11-13. hafta ultrason işlemi uygulanmaktadır.

18-23 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografi

İlk trimester detaylı ultrasonunun ardından hamileliğin 18-23. haftaları arasında detaylı ikinci bir ultrasonografik inceleme yapılır.

Ayrıntılı veya detaylı ultrasonografi hamilelik dönemi izleminin en önemli referansları arasındadır.

Ayrıntılı Ultrason Nasıl Uygulanır?

Ayrıntılı ultrasonografi işlemini basamaklarını aşağıda sırası ile görebilirsiniz;

Randevu Alma: Ayrıntılı ultrasonografi işlemi tüm gebeliklerde 18. haftadan sonra yapılabilmektedir. Hamileliğin uygun haftası tespit edilip (18-23. hafta),aileler kendilerine uygun bir güne randevu alabilmektedir. Randevunun son güne bırakılmaması hafta hatasının ve gecikmenin önüne geçecektir. Randevunun erken alınmasında yarar vardır.

Randevuya Gelme: Ayrıntılı ultrason, genellikle ortalama 30-45 dakika sürmektedir. Bu süre bazen 1 saati bulabilmektedir. Zira bebeğin pozisyonu dolayısıyla inceleme tam yapılamadığı olabilir. Kimi zaman başka bir gün tekrar gelinmesi istenebilir.

İşlem Sırasında Aç Mı Tok Mu Olmalıyım?

Ayrıntılı gebe ultrasonu yapılması için annenin aç veya tok olmasının bir önemi yoktur. Rahat olabilirsiniz.

Ayrıntılı Ultrason Raporu Neleri İçerir?

Ayrıntılı ultrason raporu hamileliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik değerlendirmesini içermektedir. Bu raporda bebeğin gözlemlendiği dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa detaylı bilgiler içerir.

Detaylı Ultrason Tekrar Yapılabilir Mi?

Daha önce detaylı ultrason yaptırmış olabilirsiniz. Ancak tekrar yaptırmak isteyebilirsiniz. Özellikle pek çok anne gebeliğini ve bebeğini çok merak eder. Birden fazla ultrason yapılması bebeğe ve anneye zarar vermez.

İleri gebelik haftalarında ayrıntılı ultrason işlemi tekrarlanır mı?

Ayrıntılı için genel olarak 18-23. hafta arasında olması gerekse de ileri hamilelik haftalarında da bazı bölgelerin tekrar değerlendirilmesi amacı ile detaylı inceleme yapılabilir.

Fetal Kalp Ultrasonografi - Ekokardiyografi

Anne karnındaki bebeğin ilk kalp değerlendirmesi hamileliğin 11-13. haftalarındaki 1. trimester ayrıntılı ultrason ile yapılır. Ancak bu değerlendirmenin hamileliğin ileri haftalarında tekrarlanması gerekir.

Gebeliğin 18-23. haftaları arasında yapılan detaylı ultrasonografik inceleme ile bebeğin kalbi tekrar incelenerek değerlendirilir.

İyi bir fetal kalp değerlendirmesi için 22. hafta en uygun dönemdir. Bazı kalp hastalıkları gebeliğin ileri haftalarında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle risk faktörlerine bağlı olarak ileri haftalarda bu tetkik tekrarlanabilir.

Fetal kalp değerlendirmesi önerilen gebelikler ve risk faktörleri şu şekildedir;

 • Önceki bebeklerinde kalp anomalisine sahip olan aileler,
 • Şeker hastalığı gibi bazı hastalığı olan anne adayları,
 • Baba veya anne adayında doğumsal kalp kusuru olanlar,
 • Tek yumurta ikizi şeklindeki ikiz gebelikler,
 • Sara hastalığı bulunan anne adayları,
 • Hamileliğin erken dönemlerinde bazı enfeksiyonlar geçiren anne adayları,
 • Belli grup ilaçları kullanan anne adayları,
 • 1.ve 2. Trimester değerlendirmelerinde fetal kalp hastalığı şüphesi dışlanamamış bebekler.

Yukarıda sayılan risklerin varlığı halinde bebeğin kalbi daha ayrıntılı rapor hazırlanmakta ve bu ultrason işlemi gebeliğin son üç ayında tekrarlanmalıdır.

24 Hafta ve Üzeri Ayrıntılı Ultrasonografi

Genelde tüm hamileliklerin belirli haftalarda detaylı ultrason ile değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu işlemler hamileliğin belirli haftalarında yapılır. Bunlar;

 • 11-13. hafta (1. trimester) detaylı ultrasonografi işlemi,
 • 18-23. hafta (2. trimester) ayrıntılı ultrason inceleme işlemi.

Fakat, bazen, ileri hamilelik haftalarında gözlenen gelişimlerin yeniden değerlendirilmesi, tekrar değerlendirilmesi ve aileye detaylı bir ayrıntılı ultrasonografi raporu hazırlanması gerekebilir. Bazen de anne adayları bazı özel nedenlerden ayrıntılı ultrasonografi haftasını geciktirebilmektedirler. Bu ve benzeri nedenlerle; ileri hamilelik haftalarında da detaylı ultrasonografi yapılabilmektedir.

Yüksek riskli gebeliklerde 24. hafta ve üzeri bir dönemde radyoloji uzmanı olan kişiye başvuran hamilelere de ayrıntılı ultrasonografik inceleme işlemi yapılmaktadır.

Renkli Doppler ve Biyofizik Profil İnceleme

Hamileliğin ilk üç ayından itibaren, gerek duyulursa, fetüsün gelişimi, anne-bebek arasındaki damarsal bağlantı durumu, ikiz gebeliklerde bebeklerin kan akımlarının etkileşimlerini değerlendirmek amacıyla renkli Doppler değerlendirmesi, hamileliğin her haftasında yapılabilir.

Rutin hamilelik takibinde gerekli olmayan Renkli Doppler değerlendirmesi yüksek riskli gebeliklerde özellikle başvurulmaktadır.

Bu durumların bazıları şunlardır;

 • Bebekte gelişme geriliği olan durumlar,
 • Fetüsün suyunun azalması,
 • Fetüsün dolaşımının bozulması,
 • Fetüsün kalp fonksiyonlarının incelenmesi,
 • Fetüsün anne karnında hareketinin azalması,
 • İkiz gebeliklerde fetal plasental kan akımı özellikleri.

Bu tip durumlarda fetüsün anne karnındaki durumunun incelenmesi için Renkli Doppler ultrason son derece önemlidir.

 • İlginiz, konuşmanız, anlatmanız her şey mükemmeldi.

  Bugün kontrol günüm ve 2.gelişim. İlk günkü gibi heyecanldıydık. İlginiz, konuşmanız, anlatmanız her şey mükemmeldi. Ultrason anındaki ilginize ve kapıdan ilk girdiğimiz andaki güler yüzlü ekibiniz ve karşılamada dahil olmak üzere her şey için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.Te ...

 • Ben gebelik ultrasonu için gittim :)

  Rengin Hanım, işinde iyi olduğunu tanışınca bir kez daha emin olduğum bir hekim. Cok keyifli bir muayenehanesi var ve personeli de cok cana yakın. Ben gebelik ultrasonu için gittim fakat varis konusunda da çok başarılı olduğunu kendisini araştırırken gördüm. İlgisi için çok teşekkür ede ...

 • Ağlayarak gelen bir anneyi gülerek evine gönderdiniz

  Sayın Rengin Hanım... Size ilk geldiğimizde çocuğumuzun diğer doktorlar tarafından denilen bir sorunu olduğu söylendi. Ayrıntılı ultrasona girdiğimizde konuşmanız, bize yaklaşımınız ve göstermiş olduğunuz örneklerle içimiz çok rahatladı. Bir hafta süren bu stresli günümüzün ardından bi ...

TÜM YORUMLAR
DR. RENGİN TÜRKGÜLER CEVAPLIYOR
 • Ö
  Özge T16.04.2020

  Ayrıntılı ultrason fiyatları hakkında bilgi verir misiniz. Teşekkürler

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Özge hanım merhabalar. Ayrıntılı gebe ultrasonu fiyatlandırması için bize bırakmış olduğunuz telefon numarasından sizi arayarak bilgilendirme yapacaklar. Teşekkürler.

 • Ö
  Özlem K16.04.2020

  Gebelikte ayrıntılı ultrason kaçıncı haftada yapılır? Ben ne zaman gelmeliyim. Gebeliğin 7. haftasındayım. Bir de bebeğimin cinsiyetini ne zaman öğrenebilirim.

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Özlem hanım merhaba. Ayrıntılı gebe ultrasonu 18-23 haftalar arasına bakılmaktadır. Cinsiyet öğrenimi için 13-14.haftalarında kliniğimizden randevu talep edebilirsiniz. Teşekkürler.

 • S
  Sevgi16.03.2020

  Mrb hocam ankarada oturuyorum 21 haftalik hamileyim ve corona virüsünden dolayı hastaneye gitmeye korkuyorum 10 gün sonra ayrıntılı ultrason için randevum var sizce neyapmaliyim gitmelimiyim yoksa gitmemelimiyim

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Sevgi hanım bu tamamen sizin kendinize bağlıdır lakin çok kalabalık yerler her zaman risk teşkil eder. Özel kliniklerde alanında uzman hekimlerde ultrason çektirmeyi tercih edebilirsiniz. Teşekkürler.

 • E
  Ebru Arslan15.01.2019

  Hocam merhaba henüz yeni hamile olduğumu öğrendim. Acaba gebelikte kaç ultrason yapılır. Fazla yaptırmanın bebeğin sağlığına zararı var mıdır?

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Ebru hanım merhabalar. Hayırlı olsun bebeğiniz. Gebeliğinizin son haftalarına kadar kadın doğum doktorunuz ve 18-23 haftalara kadar radyoloji uzmanı doktorunuz takip etmeli. İki gözün görmesi her zaman iyidir. Herhangi bir problem yoktur.

 • E
  Esma Nur15.01.2019

  Detayla ultrason yaptırdım. Sıvımın az olduğu söylendi. Çok huzursuz oldum. Tekrar detaylı ultrason yaptırmak istiyorum. Sık sık detaylı ultrasonun zararı var mıdır?

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Esma hanım merhabalar. Amnion sıvınızın az görülme durumunda takipli kalmanızı ve belli haftada kontrol altında,ultrasonla bakılmasını öneririm. Sık sık yapılan ultrasonun bebeğe ve size herhangi bir sorun yaratması söz konusu değildir.

 • K
  Kale03.12.2018

  Merhaba Rengin hanım. Bebeğim 29 haftalık amniyo sentez yaptıramadık geç kalmışız dowm sendromu şüphesi var denildi. Ayrıntılı ultrasona girdim normal denildi sizce ne yapmalıyım yazarsanız sevinirim.

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Merhabalar,bu durumda yapılacak maalesef bir şey yoktur. Ayrıntılı gebe ultrasonunda bakılabilecek her durum değerlendirilmiş olabilir. Ama bu risk olabilir de olmaya bilir de. Doğumu bekleyin kendinizi üzmeyin. Son dakikaya kadar ne olacağı hiç belli olmaz. Teşekkürler.

 • F
  Fatih Sarı03.12.2018

  Hayırlı akşamlar hocam bebeğin cinsiyeti tam olarak kaçıncı haftasında belli olur cep için teşekkürler şimdiden

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Merhabalar. Radyoloji doktorunuza bağlıdır. Ben 12 haftada bebeğinizin cinsiyetini görüyorum. Teşekkürler

 • G
  Günay03.12.2018

  Benim ilk hamilelim 20. haftada bebeğimin hareketlerini hissedemedim. Daha çok korkuyom lütfen bu normal mi cevap verin lütfen

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Günay hanım merhabalar. Bebeğiniz daha küçük olduğu için hissedememiş olabilirsiniz. Ayrıntılı gebe ultrasonu bakılmasını ve değerlendirme yapmanızı öneririm. Aklınızda herhangi bir soru takılmaması adına bu değerlendirme önemli bir rol oynar. Teşekkürler.

 • L
  Leyla Demirci28.11.2018

  Rengin hocam merhaba, ben 3 aylık hamileyim. şimdi bana ayrıntılı ultrason yaptırmam gerektiği söylendi. Acaba gebelik süresi boyunca kaç defa ayrıntılı ultrason yaptırmam gerekir. teşekkürler

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Takibinde olduğunuz hekiminize bağlıdır. Ben en az iki defa gebelerimin kontrolünü yapar takibinde kalırım. 18-24 haftalar arasına kadar bakılabilir.

 • Z
  Zeynep K.19.11.2018

  Hocam merhaba, ayrıntılı ultrason yaptırmak zorunlu mudur? benim gittiğim kadın doğum uzmanı yaptırmam gerektiğini söyledi. ben bu konuda emin değilim. yaptırmazsam bi şey olur mu?

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Merhaba Zeynep hanım. Ayrıntılı gebe ultrasonun bebeğe ve anneye asla bir zararı yoktur.Aksine faydası vardır.Bebekte oluşabilecek hastalıklar ve komplikasyonlar detaylı bir şekilde görünüyor. Ve bebeğin sağlıklı olup olmama durumunu açıkça görebiliyoruz.

 • H
  Hülya Arslan10.11.2018

  Rengin hanım merhaba, ayrıntılı gebe ultrasonu yaptırmadan önce yapmam gereken bir şey var mı? Ayrıntılı ultrason ücreti hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler

  Dr. Rengin TÜRKGÜLER

  Merhabalar Hülya Hanım. 18-24 haftalar tam olarak istediğimiz haftalardır. Ultrasona gelmeden önce karnınızı iyi doyurmanız ve tatlı bir şeyler atıştırmanızı yeterlidir. 2'li ve 3'lü tarama testlerinizi de beraberinde getirirseniz çok iyi olur.Ücret ve detaylı bilgi için bize 0532 385 31 93 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Soru Sor
Uzm. Dr. Rengin TürkgülerDr. Rengin TÜRKGÜLERGirişimsel Radyoloji Uzmanı
0532 385 31930532 385 3193