BLOG
TOPLAM 37 MAKALE

Büyük Fetal Safrakesesi

Birtakım yayınlarda safra kesesi görüntülemesinin 2. Trimestırda yapılması gerektiği söylenmektedir. Bu dönemde safra kesesinin görülmemesi; kistik fibrozis, bilier atrezi, safra kesesi atrezisine işaret edebilir.
Büyük Fetal Safrakesesi

Büyük Fetal Safrakesesi Nedir?

Fetal dönemde safra kesesi görüntülemesi en önemli kriterlerden biri değildir. Ancak karaciğerden uzanımı olan, mideden daha büyük bir kistik yapı görüldüğünde bunun fetal hidropik safra kesesine ait olabileceği düşünülmelidir. Bu yapı normalde de gözükebilir ancak Trizomi 13 ile birlikteliği olabileceği unutulmamalıdır.

Bir takım yayınlarda safra kesesi görüntülemesinin 2. Trimestırda yapılması gerektiği söylenmektedir. Bu dönemde safra kesesinin görülmemesi; kistik fibrozis, bilier atrezi, safra kesesi atrezisine işaret edebilir. Bu durumun tersine, karaciğer kaynaklı, safra yolları ile devamlılığı olan kistik bir lezyonun fetal hidropik safra kesesine ait olabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır.

Eğer bu düzeyde küçük bir safra kesesi de birlikte görülüyorsa tanımlanan kistik yapı koledok kisti ya da duplikasyon kistine ait olabilir. Ancak ek olarak safra kesesi görülmeyen durumlarda böyle bir kistik yapıyı fetal hidropik kese olarak tanımlamak yanlış olmaz.

Büyük Fetal Safrakesesi Nasıl Görülür?

Fetal safra kesesi, ayrıntılı gebe ultrasonu yapılan 18-22. haftalarda, umblikal venin karaciğer içinde yer alan bölümünün sağ lateralinde anekoik, eliptik şekilli bir kistik lezyon şeklinde görülür. Safra kesesinin boyutları artış gösterebilmektedir. Ancak aralıklı incelemelerde kese boyutunda değişiklik olması gerekir.

Fetüsün safra kesesi düzeyinde böyle bir kistik yapı görüldüğünde Renkli Doppler Ultrasonografi ile içinde kanlanma olup olmadığına da bakmak gerekir, böylelikle damarsal bir patoloji ile ayrımı yapılmış olur.

Kliniğimize başvuran hasta, 29 yaşında, G2P1A0C0 idi. 19 hafta 2 gün ile uyumlu erkek fetüsün ek herhangi bir patolojisi saptanmadı. BPD, HC, AC, FL ölçümleri normaldi. Koroid pleksus kisti, lateral ventrikül genişlemesi, yarık damak-dudak, kardiak veya torasik patoloji, pilor stenozu, ellerde fleksiyon kontraktilitesi, ayaklarda club foot deformitesi izlenmedi. Duktus venozus pulsatilitesi normaldi ve ters a dalgası saptanmadı.

Moon ve ark. yaptığı bir çalışmada safra kesesi boyutları uzunluk 15±3.4, yükseklik 3.8±1, derinlik  4.2±1.1 mm ölçülmüştür. Bizim vakamızda safra kesesi uzunluğu 20.5 mm, derinliği 8 mm, yüksekliği 8 mm ölçüldü.

Hasta akşam 16:00 da görüldü. Ertesi sabah saat 09:00 ‘da tekrar çağrıldı. Sabah 09:00 kontrolünde safra kesesi boyutlarında değişiklik olmadığı tespit edildi. Moon ve ark. yaptığı çalışmaya göre safra kesesi hidropik olarak değerlendirildi. Anneye bunun normal vakalarda da görülebileceği ancak Tr 13 ile birlikteliği olabileceği anlatıldı, ileri genetik danışmanlık ve doğum sonrası bebeğin ultrason ile kontrolü önerildi.

Ayrıntılı gebe ultrasonu, bu konuyla yakından ilgilenen ve kendini bu alanda yetiştiren uzman doktorlar tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Ayrıntılı gebe ultrasonu yaparken bebeğin görüntülerine tam olarak hakim olabilmek için kesitsel görüntüleri  de iyi yorumlayabilmek gerekir.

Bebeğin sadece ölçümlerini alıp genel görüntülerine bakmak, bazen cinsiyetini söylemek detaylı ultrason yapmak değildir. Bu işe gönül vermiş olan radyologlar olarak, 7 saatlik mesaimiz boyunca gebelere baktığımız için elbette ki belirgin bir fark yarattığımız aşikâr. Her ne kadar safra kesesi, rutin ayrıntılı gebe ultrasonu tetkikleri sırasında öncelikli bir konu değilse de batın orta hatta, karaciğer kaynaklı kistik bir kitle görüldüğünde fetal hidropik kese akla gelmelidir.

Büyük Fetal Safrakesesi

YORUMLAR
GÖRÜŞ ve FİYAT TALEBİ FORMU

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

Uzm. Dr. Rengin TürkgülerDr. Rengin TÜRKGÜLERGirişimsel Radyoloji Uzmanı
0532 385 31930532 385 3193