KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İMHA POLİTİKAMIZ

YERİMİZ

Uzm. Dr. A.Rengin TÜRKGÜLER’in muayenehanesi;  hastaları, çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler  ve irtibat içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere ait  kişisel verilerinin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler,6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi, korunması, en güvenli şekilde muhafazası hususunda özen göstermektedir. Hasta mahrumiyetini önemsemekte,kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelemektedir.

KVKK uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, korunması,  saklanması, imhası, kanunda belirtilen hükümlere uyulması hususunda iş bu politika düzenlenmiştir.

VERİ SORUMLUSU:

Kvkk Uyarınca  Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Business Center No:8 Kat:14 Ofis:56 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresinde faaliyet gösteren Uzm. Dr. A.   Rengin TÜRKGÜLER  "Veri Sorumlusu"   konumundadır.

KAPSAM                  :

Hastalarımız, Çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, web sayfası ziyaretçileri,  hizmet sağlayıcılar ve irtibat içerisinde bulunulan üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu politika kapsamındadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ AMACI:

İş bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası Uzm. Dr. A.Rengin TÜRKGÜLER Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin; KVKK hükümlerine uygun olarak kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Uzm. Dr. A.Rengin TÜRKGÜLER "Veri Sorumlusu" sıfatı ile  kişisel veri niteliğindeki 

KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah/iş yeri),telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız),elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.

SAĞLIK BİLGİLERİNİZ: Kan grubunuz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, tıbbi geçmişiniz, sağlık raporlarınız, tahlil ve görüntüleme sonuçlarınız, anestezi bilgileriniz, reçete bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız, vücut analiz ve ölçümleme verileriniz, cilt analiz verileriniz ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve operasyonlar için gerekli diğer sağlık verileriniz.

FOTOĞRAF/VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ İLE SES VERİLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/ veya videolarda yer alan görüntü ve ses verileriniz

MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİNİZ: (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş-çıkış bilgileriniz vb.) ileteceğiniz diğer kişisel verilerinizi, mevzuata uygun olarak işleyebilecektir. 

VERİ İŞLEME AMACI

 • Randevu kayıtlarınızın oluşturmak,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İnsan kaynakları sürecinin yürütülmesi,özlük dosyasının oluşturulması,
 • Görevli ve Yetkili kamu kurumlarının, Yargı organlarının ve İdari makamlarına olan yasal sorunlulukların yerine getirilmesi
 • Tıbbi teşhis , tedavi sürecinin yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, indirimler  ve iletişim çalışmaları kapsamında tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Tarafınızca talep edilecek diğer hizmetleri sunabilmek,irtibat sağlamak,
 • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmek
 • Tarafınızla sözleşme kurabilmek,bu sözleşmeleri imha edebilmek
 • Tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek
 • Muhasebesel hizmetlerin yönetimi

İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER:

Kişisel Veriler:

 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması,
 • İşlenmesine esas teşkil eden mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi ve ya kalkması
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştirildiği durumlarda rızanın geri alınması,
 • Kanunun 11 maddesi gereği kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini, ve ya anonim hale getirilmesini talebinin kabul edilmesi halinde,
 • Azami saklama sürensin dolması halinde
 • Tarafımızda kişisel veri silinir, yok edilir ve ya anonim hale getirilebilir.

İZİN:

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için tarafımızdan toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

İlgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve kuruluşlar,

Finans Ve muhasebe işlerinin yönetilebilmesi için mali müşavir,

Hukuki işlerin takibi amacıyla Avukatlar,

VERİ GÜVENLİĞİ

KVKK kapsamında Kişisel verilerinizin bilgi güvenliğinin sağlanması amacı ile teknik ve idari kontroller yapılmakta olup, koruma programları kullanılmakta, tüm çalışanlar Kişisel Verilerin Korunması, siber güvenlik ve bilgi güvenliği hususunda eğitilmektedir. Yanı sıra periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME VE SAKLAMA YÖNTEMLERİ

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen , depolanan ve işlenen kişisel verileriniz, veri sorunlusu tarafından gerek fiziki arşivlerde ve gerekse elektronik ortamda saklanabilmektedir.

İMHA YÖNTEMLERİ:

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlenme amacı için gerekli saklama süresinin sonunda kişisel verileriniz tarafımızdan resen ve ya ilgili kişinin başvurusu üzerine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir.

Bu bağlamda sunucuda ve ya elektronik  ortamda tutulan veriler sistem yöneticisi tarafından, kağıt ortamında tutulan veriler ise kağıt kırpma yöntemi ile geri döndürülemeyecek şekilde imha edilir. 

 

SÜRE:

Kişisel verileriniz yasal saklama süresinin sona ermesinden itibaren ilk periyodik imha süresinde imha edilir.

Periyodik imha süremiz 6 aydır.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ:

Politika ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve değiştirilebilir.

Son

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve tarafımıza  ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Rengin Türkgüler

YORUMLAR
GÖRÜŞ ve FİYAT TALEBİ FORMU

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

Uzm. Dr. Rengin TürkgülerDr. Rengin TÜRKGÜLERGirişimsel Radyoloji Uzmanı
0532 385 31930532 385 3193