KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

YERİMİZ

İş bu AYDINLATMA METNİ Kişisel Verileri Koruma Konunu “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” maddesinin yerine getirilmesi amacı ile düzenlenmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği ve ilgili sair veri koruma mevzuatları  kapsamında;

VERİ SORUMLUSU

Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Business Center No:8 Kat:14 Ofis:56Çukurambar / Çankaya / Ankara adresinde faaliyet gösteren Uzm. Dr. A. Rengin TÜRKGÜLER "Veri Sorumlusu"   konumundadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Uzm. Dr. A.Rengin TÜRKGÜLER "Veri Sorumlusu" sıfatı ile  kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgilerinizi (adınız, soyadınız vb.),iletişim bilgilerinizi (telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.),muhasebesel bilgilerinizi, sağlık verilerinizi(kan grubunuz, tetkikleriniz vs) işlem güvenliği bilgilerinizi (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş-çıkış bilgileriniz vb.) ileteceğiniz diğer kişisel verilerinizi, mevzuata uygun olarak işleyebilecektir. 

Muayene, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olmak üzere özel nitelikli veri sayılan sağlık verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; Web sitesinde yer alan canlı görüşme ve ya üye formu doldurma yöntemi ile, Tarafımıza telefon, email , whatsApp uygulaması ile ulaşılması esnasında yapılacak olası görüşme sırasında Muayenehanemize başvurmanız halinde doktorlar ve ya diğer çalışma arkadaşlarımız ile yapılan yüz yüze görüşme ve ya form doldurma yoluyla Ticari faaliyet gereği iş ilişkisi içerisinde bulunulan kişilerin aktarımı ile Web sitesine yapılan girişlerden cihaz kimlik bilgisinin kaydedilmesi şeklinde, Vb sair yasal yollarla işlenebilecektir.

VERİ İŞLEME AMACI

 • Randevu kayıtlarınızın oluşturmak,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Görevli ve Yetkili kamu kurumlarının; Yargı organlarının ve İdari makamlarına olan yasal sorunlulukların yerine getirilmesi
 • Tıbbi teşhis , tedavi sürecinin yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, indirimler  ve iletişim çalışmaları kapsamında tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Tarafınızca talep edilecek diğer hizmetleri sunabilmek,
 • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmek
 • Tarafınızla sözleşme kurabilmek,
 • Özlük dosyasının oluşturulabilmesi,
 • Tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek
 • Muhasebesel hizmetlerin yönetimi
 • amaçları doğrultusunda, elektronik ve/veya kağıt ortamlarında kaydedilecek, saklanacak, yukarıda belirtilen amaca konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere ve personelimize açıklanabilecek, aktarılabilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 • İlgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve kuruluşlar,
 • Finans Ve muhasebe işlerinin yönetilebilmesi için mali müşavir,
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla Avukatlar, v.b.

VERİ GÜVENLİĞİ

KVKK kapsamında Kişisel verilerinizin bilgi güvenliğinin sağlanması amacı ile teknik ve idari kontroller yapılmakta olup, koruma programları kullanılmakta, tüm çalışanlar Kişisel Verilerin Korunması, siber güvenlik ve bilgi güvenliği hususunda eğitilmektedir. Bunun yanı sıra periyodik olarak veri güvenliği denetimi yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME VE SAKLAMA YÖNTEMLERİ

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen , depolanan ve işlenen kişisel verileriniz, veri sorunlusu tarafından gerek fiziki arşivlerde ve gerekse elektronik ortamda saklanabilmektedir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Bize başvurarak, kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

Haklarınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza açık ve anlaşılır şekilde yazılı olarak ve ya elektronik ortamda tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

Tarafımızla 0532 385 31 93 nolu telefon ile de iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel verileriniz tarafınızdan bir başvuru olmasa dahi,veri kayıt süresi+yasal saklama süreleri+hukuki saklama süreleri+6 ay sonunda imha edilecektir.

Saygılarımızla
Uzm. Dr.  Rengin TÜRKGÜLER

Yukarıdaki aydınlatma metninin tamamını okudum anladım ve kabul ediyorum.

HASTA

AD/SOYAD

İMZA

 

Hasta yakını

Ad/Soyad

Yakınlık derecesi

Fotoğraf video vs açık rıza metni:

Tarafıma yapılan tedavi öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraf ve /veya videoların tedavinin anlatılabilmesi için öncesi ve sonrası yapılarak başka hastalar ile ve /vey asosyal medyada paylaşılmasına izin veriyorum.

Evet                                                                Hayır

 

İmza                                                               İmza

 

YORUMLAR
GÖRÜŞ ve FİYAT TALEBİ FORMU

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

Uzm. Dr. Rengin TürkgülerDr. Rengin TÜRKGÜLERGirişimsel Radyoloji Uzmanı
0532 385 31930532 385 3193